وعده و قول و قرار قبل از ازدواج

انتظار وعده و قول و قرار قبل از ازدواج

دختران احساسات قوی و پاکی دارند همین امر سبب شده که خیلی زودتر از پسران تحت تاثیر کلمات و الفاظ محبت آمیز قرار می گیرند در اکثر مواقع احساسات در دختران زودتر از عقل و منطق پیشی میگیرد. اما موضوعی که امروزه در بسیاری از پسران و بعضی ازدختران شایع شده است آن ها بهم وعده و قول و قرار قبل از ازدواج پوچ میدهند.

انتظار های قبل از ازدواج

ساده اندیش نباشید: همانطور که گفته شد یکی از مشکلات جامعه ی امروزی رابطه ی دختر و پسر قبل از ازدواج است. دو دسته از جوانان وجود دارد: دسته ای که خود خواسته و بدون هیچ اطلاعی به روابط بدون برنامه در خارج از چارچوب و اصول اخلاقی وارد میشوند. دسته ی دوم: کسانی که ساده انگارانه وار یک رابطه میشوند. در این مسئله روی سخن ما بیشتر با دختران است که بیشترین آسیب را میبینند. پس بهتر است به این نکات و توصیه ها توجه کنند.

  1. اگر شخصی به شما قول ازدواج میدهد و قصد تخریب و سوءاستفاده هم دارد.شما باید با روی خوش و موجه جلوبیایید. او به هیچ وجه نمیگوید که قصد سوء استفده را دارد و بهترین راه حل برای او دادن وعده و قول و قرار های دروغین قبل از ازدواج است.
  2. اگر پسری قصد واقعی او ازدواج باشد چه چیزی میتواند برای خوشبختی دختر تضمین کند و پس از گذشت مدتی با بهانه های مختلف به سراغ دختر دیگری نرود.
  3. اگر شخصی به شما علاقه دارد باید اثبات کند، یکی از مهم ترین راه های اثبات این عشقخواستگاری رسمی همراه با خانواده از دختر مورد علاقه او است.
  4. نکته ی آخر این است که دختران نسبت به پسران احساسات پاک و قوی تری دارند. زود تر از پسران تحت تاثیر الفاظ زیبا و محبت و آمیز قرار میگیرند. و اگر نتوانند احساساتشان را در منطقی مدیریت کنند با مشکلات جبران ناپذیری روبه رو خواهند شد.

اعتراض و خواسته ی همسرتان را بررسی کنید

شما موظف هستید که تکلیف زندگیتان را خودتان مشخص کنید. و آیا همسرتان باعث و بانی این قول و قرار پوچ شده است؟ و یا این که شرایط لازم مهیا نمی شود. شما باید ناظر زندگی خود باشد و زندگیتان را زیر ذره بین مدیریت کنید. و عامل اصلی این شکایات را جویا شوید. میزان سهم خودتان را در آن مشکل پیدا کنید. بایستی اعتراض و خواسته ی همسرتان را بررسی کنید. آیا همسر شما فقط هنگام خشم و ناراحتی این صحبت ها را میکند.

تمایل نداشتن به صحبت کردن درباره ازدواج

اگر شخصی به شما قول ازدواج  داده و در صحبت کردن در این باره همیشه زیاده روی میکند، بایستی دقت خود را بیشتر کنید. اگر ازدواج برای او یک هدف منفی باشد مانند هر هدف دیگری برای رسیدن به آن کلی برنامه ریزی میکند.

موکول کردن ازدواج به سال های بعد

اگر با شخصی که آشنا شدید ابراز علاقه ی بسیاری به شما میکند ولی میگوید حداقل تا ۴ سال دیگر تمایل به ازدواج ندارد و از شما این انتظار را دارد بخاطرش صبر کنید. درچنین شرایطی باید به صحت گفته های او شک کنید. و دلایل این کار هارا جویا شوید. میتوانید به او بگویید که حتما احتیاجی نیست که در شروع زندگی شرایط طبق روال باشد. و شما از این که در کناراو برای ساختن شرایط زندگی تلاش میکنید راضی هستید.

منبع : تشریفات خوشبختی