تشریفات مجالس

میز شمع و گل آرایی مراسم عروسی

شمع و گل آرایی مراسم عروسی

معمولا در دستور کار اولیه هر تشریفات مجالس طراحی زیبایی مراسم میباشد که اولین زیبا کننده برای هر مراسمی شمع و گلی است که باسلیقه و با برنامه ریزی, درسالن طراحی و چیدمان میشود .گروه تشریفات مجالس خوشبختی اولین رویکرد خود را در کار و نشان دادن سلایق کاری خود در تبلیغاتی زنده به طورعملی به اجرا گذاشته است. گروه دیزاینرهای تشریفات مجالس خوشبختی باشمع رابطه بسیارخوبی دارند بطوری که درهرمراسم بسته به تعدادمهمان ها وسالن  حداقل 450شمع دورتادور سالن قرار میگیرد.روی هرمیز حداقل 6شمع ،جایگاه عروس داماد وبارشمع که از فانوس ها وقفس هادراندازه های مختلف ,شمع هادرسایزهای مختلف ,استوانه ومکعب وشات ها وشمعدان های ظریف وخاص تشکیل شده قرار دارد..

 

چیدمان میز شمع و گل

در کنار انتخاب و سلیقه ای که عروس داماد در نوع چیدمان ووسایل انتخاب شده دربار شمع اعمال میکنند, تشریفات مجالس خوشبختی یکسری از وسایل ست ومرتب شده دارد که معمولا بطورثابت وبسته به دیزاین هرمراسم استفاده میکند .بدیهی است که چون این میز جنبه ی نمادی ازتشریفات دارد سعی میشود به بهترین نحو ممکن طراحی وچیدمان شود .از دیر باز ورودی وتزیینات ورودی قابل توجه همه ی برگزارکنندگان مراسم ها بوده زیرا روبرو شدن مهمان وایجاد یک ذهنیت مناسب برای مدعوین ومیهمانان مراسم رو مورد توجه قرار داده اند.پس گروه تشریفات خوشبختی در ایده آل بودن وبی نظیر بودن هرچه بیشتر میز شمع وشمع آرایی های خود درکنار یک گل آرایی مرتب و کارشناسی شده میکوشد.

شمع و گل آرایی مراسم عروسی

شمع و گل آرایی مراسم عروسی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)