تشریفات مجالس

جایگاه ویژه عروس و داماد در مراسم عروسی

جایگاه ویژه عروس و داماد

از موارد دیزاینی در هر مراسم عروسی جایگاهی هست که برای عروس و داماد چیده میشود .این جایگاه از آنجا که مورد توجه بخصوص ونقطه اصلی نگاه هاست از اهمیت زیادی برخوردار است ...هرچه زیبایی کار دراین قسمت ببیشتر باشد بر زیبایی کار تشریفات مجالس می افزاید .معمولا بعد از ورود, عروس داماد درجایگاه خود مینشینند وهمه توجه ها, روبه سمت جایگاه است .زمان برش کیک  نیز جایگاه برزیبایی برش کیک می افزاید.بهترین حالت برای جایگاه  عروس و داماد  جایگاه بااستیج میباشد بااستیجی که محل جایگاه عروس داماد از میزهای میهمانان ارتفاع بالاتری داشته باشد که معمولا هم سطح استیج موزیک بهترین حالت میباشد.
بیشترین عکس وفیلم های بیادماندنی عروس داماد با جایگاهشان است مخصوصا عکس های گرفته شده با دوستان در بین یا آخر مراسم بی نظیر است وزیبا بودن این چیدمان بر تکمیل شدن خدمات خاص وحرفه ای تشریفات خوشبختی می افزاید.
جایگاه براساس سلیقه ی عروس و داماد ومنطبق بر میزان هزینه ونوع دیزاین کارشده درخدمات تشریفات خوشبختی از بروز ترین وجدید ترین مدل های روز و براساس انطباق با فضای پیش بینی شده جهت جایگاه  انتخاب میشود.
گروه تشریفات خوشبختی سه جایگاه عروس داماد بصورت اختصاصی وفقط مخصوص دیزاین های خود دردسترس دارد که بصورت هدیه تشریفات میباشد .انواع مدل های جایگاه عروس داماد موجود است همچنین  طرح یا ایده ای توسط عروس و داماد قابل اجرا میباشد.
حداقل, جایگاه از 40 شمع طبق طرح دیزاینی گروه تشریفات مجالس خوشبختی در روز های اخیر استفاده میشود وچنددسته گل با اندازه های مختلف که ست میز وصندلی وزمینه ی جایگاه  میباشد.

 

ساخت و طراحی جایگاه عروس و داماد در مراسم عروسی

جایگاه ویژه عروس و داماد

از آنجایی که جایگاه عروس و داماد به عنوان یکی از دیزاینهای مراسم از اهمیت ویژه ای نزد زوجها برخوردار است تشریفات خوشبختی اقدام به ساخت و طراحی جایگاه های متنوع و مناسب هر سلیقه نموده است . زیباترین جایگاههای عروس و داماد و راهروهای تشریفات مجالس در جهت تحقق رویاهای شما و رقم زدن زیباترین شب زندگیتان در اختیار شما خواهد بود.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (6 Votes)