تشریفات مجالس

معمولا در دستور کار اولیه هر تشریفات مجالس طراحی زیبایی مراسم میباشد که اولین زیبا کننده برای هر مراسمی شمع و گلی است که باسلیقه و با برنامه ریزی, درسالن طراحی و چیدمان میشود .گروه تشریفات مجالس خوشبختی اولین رویکرد خود را در کار و نشان دادن سلایق کاری خود در تبلیغاتی زنده به طورعملی به اجرا گذاشته است. گروه دیزاینرهای تشریفات مجالس خوشبختی باشمع رابطه بسیارخوبی دارند بطوری که درهرمراسم بسته به تعدادمهمان ها وسالن حداقل 450شمع دورتادور سالن قرار میگیرد.روی هرمیز حداقل 6شمع ،جایگاه عروس داماد وبارشمع که از فانوس ها وقفس هادراندازه های مختلف ,شمع هادرسایزهای مختلف ,استوانه ومکعب وشات ها وشمعدان های ظریف وخاص تشکیل شده قرار دارد..