تشریفات مجالس

آتش بازی مراسم عروسی

استفاده از آتش بازی و یخ خشک برای ورود عروس داماد و رقص تانگو و همچنین هنگام برش کیک باعث هرچه باشکوهتر شدن مجلس شما میگردد استفاده از دستگاههای جدید ریموت دار بدون نیاز به سیم کشی به زیباتر شدن اینگونه مراسمها کمک مینماید.


ازجمله هدیه های تشریفات مجالس خوشبختی به عروس دامادهای خود ،3مرحله آتش بازی که شامل :

 

آتش بازی ورودی

این مرحله هنگام ورود عروس دامادبه داخل سالن وهنگامی که هوادرحال تاریک شدن است اجرا میگردد که حداقل شامل 10آتش سرد که دوطرفه محل ورود عروس داماد درورودیه ای که مخصوص عروس داماد دیزاین شده میباشدکه تونلی از آتش ایجاد میکند وصحنه ای هیجان انگیز ودیدنی به وجود می آورد.


آتش بازی کیک

هنگام برش کیک اطراف جایگاه عروس داماد ویا درمحلی که مخصوص کیک دیزاین شده 6آتش سرد حداقل چیده میشود وهمراه بابرش کیک توسط عروس داماد روشن میشود که این صحنه باعث هرچه زیباتر شدن این مرحله ازمراسم میشود.

 

آتش بازی تانگو

معمولاهمراه با یخ خشک ویامه رنگی میباشد که هنگام رقص تانگوعروس داماد یک حلقه ی بزرگ دورتادور پیست رقص وعروس داماد از آتش ایجاد میشود زمانی که آهنگ تانگو به اوج جذابیت خود میرصد آتش ها توسط ریموت فعال میگردد این حلقه ی زیبا از آتش از زیباترین قسمت فیلم وعکس عروس داماد میباشد زیرا که بابخاری سفید که عروس داماد رااحاطه کرده همراه است.

 

گروه تشریفات خوشبختی دربه روز کردن وحرفه ای شدنش تلاش میکند آتش بازی ها به طور دیجیتالی وباریموت هدایت میشوند که این امرخیلی ازمشکلات گذشته را حل میکند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)